اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۹۷۳۹۰۲ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۹۷۳۹۰۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۴۰۴۸۵۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۶۶۴۹۴۰۵۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۵۷۵۴۷۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان فلسطین ، نرسیده به خیابان جمهوری ، شماره 99

پرده کرکره و پرده زبرا پرده گستر‎

تلفن

  • ۶۶۹۷۳۹۰۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۶۶۹۷۳۹۰۳ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۶۶۴۰۴۸۵۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۶۶۴۹۴۰۵۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۱۵۷۵۴۷۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان فلسطین ، نرسیده به خیابان جمهوری ، شماره 99